Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zarządzenie 26/2020 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie z dn. 31 grudnia 2020 w sprawie powołania Zastępcy Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie

5 października 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie 26/2020 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie z dn. 31 grudnia 2020 w sprawie powołania Zastępcy Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie

Zarządzenie 24/2020 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie z dn. 30 grudnia 2020 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji za rok 2020 w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie

5 października 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie 24/2020 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie z dn. 30 grudnia 2020 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji za rok 2020 w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie

Zarządzenie nr 23 /202 1 Zastępcy D yrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie z dnia 10 września 202 1 roku w sprawie ustalenia Regulaminu udziału w zajęciach sekcji/grup prowadzonych przez Gminne Centrum Kultury i Bibliot ekę w Prz

5 października 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 23 /202 1 Zastępcy D yrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie z dnia 10 września 202 1 roku w sprawie ustalenia Regulaminu udziału w zajęciach sekcji/grup prowadzonych przez Gminne Centrum Kultury i Bibliot ekę w Prz

Zarządzenie nr 22/2021 Zastępcy Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie z dnia 25 sierpnia 2021 roku w sprawie: ustalenia ceny znaków turystycznych będących w sprzedaży GCKiB w Przemęcie

5 października 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 22/2021 Zastępcy Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie z dnia 25 sierpnia 2021 roku w sprawie: ustalenia ceny znaków turystycznych będących w sprzedaży GCKiB w Przemęcie