Urszula Dopierała

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Stanowisko: Instruktor kultury ds. artystycznych
Podporządkowanie: Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie
Wymagane wykształcenie na zajmowanym stanowisku: wyższe

Do zakresu czynności należy:

Przygotowywanie:
- okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań,
- projektów uchwał i innych materiałów wnoszonych pod obrady Rady.

Współpraca z:
- jednostkami samorządu wojewódzkiego, powiatowego i gminnego oraz administracji państwowej,
- radnymi w zakresie realizacji zadań gminy.

Współdziałanie z Referatem Spraw Obywatelskich – Urzędu Gminy Przemęt w zakresie zwalczania:
- klęsk żywiołowych,
- zagrożeń toksycznymi środkami przemysłowymi,
- zagrożeń nadzwyczajnych występujących w okresie pokoju.

Stosowanie:
- instrukcji kancelaryjnej,
- obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt,
- zasad dotyczących wewnętrznego obiegu akt.

Usprawnianie organizacji metod i form pracy własnej.
Dbanie o stan techniczny powierzonych maszyn i urządzeń oraz o wygląd i estetykę stanowiska pracy.
Rozpatrywanie skarg, wniosków i interpelacji według właściwości.
Realizowanie zadań z zakresu kultury zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 roku organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz.U. 2017, poz. 862 t.j.).

Prowadzenie spraw organizacyjnych Zespołu Wokalnego Gioielli działającego przy Gminnym Centrum Kultury i Bibliotece w Przemęcie w szczególności:
- organizacja koncertów występów i organizacja prób zespołu,
- prowadzenie dzienniku zajęć prób członków zespołu Gioielli,
- organizacja naboru do zespołu Gioielli – według potrzeb,
- prowadzenie prób zespołu wokalnego Gioielli w ustalonych dniach i godzinach.

Poszukiwanie środków finansowych z zewnętrznych źródeł w zakresie, których obejmuje zakres czynności w tym szczególnie funkcjonowania Zespołu Wokalnego Gioielli oraz na organizację imprez kulturalnych.
Organizacja imprez kulturalnych pod względem artystycznym – opracowanie programu, zawieranie umów, nadzorowanie przebiegu imprez pod względem artystycznym w tym w szczególności : Średniowiecznego Jarmarku Rycerskiego, Święta Szparaga, Dożynek Powiatowo-Gminnych, Powitania Lata, imprez okolicznościowych i rocznicowych organizowanych lub współorganizowanych przez GCKiB w Przemęcie.
Organizacja Koncertu Bożonarodzeniowego.
Organizacja i prowadzenie współpracy ze szkołami w zakresie organizacji imprez i udziału w nich dzieci i młodzieży.
Organizacja konkursów artystycznych – recytatorskich, wokalnych itp. z udziałem dzieci i młodzieży z terenu gminy Przemęt.
Współpraca ze Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS oraz innymi stowarzyszeniami zajmującymi się prawami autorów.
Sporządzanie kosztorysów imprez – planowanie budżetu imprez.
Negocjowanie umów z wykonawcami.
Współpraca z redaktorem naczelnym „Kuriera Przemęckiego” w zakresie przygotowania artykułów prasowych.
Sporządzanie sprawozdań GUS z zakresu działania zajmowanego stanowiska.
Opisywanie faktur i rachunków z zakresu działania zajmowanego stanowiska.
Przekazywanie archiwalnych dokumentów do składnicy akt.
Przestrzeganie polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
Dokonywanie raz w roku samooceny na podstawie wewnętrznych uregulowań.
Wykonywanie innych zadań przekazanych do realizacji przez Dyrektora GCKiB.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GCKiB Przemęt
Data utworzenia:2018-05-09
Data publikacji:2018-05-09
Osoba sporządzająca dokument:Jolanta Flieger
Osoba wprowadzająca dokument:Urszula Dopierała
Liczba odwiedzin:748

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2018-05-09 09:26:27Urszula DopierałaDodanie do BIPUrszula Dopierała