Jesteś tutaj: Start / Pracownicy / Rozalia Lorenc

Rozalia Lorenc

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Stanowisko: Bibliotekarz
Podporządkowanie: Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie
Wymagane wykształcenie na zajmowanym stanowisku: średnie

Do zakresu czynności w/w należy:

Przygotowywanie :
- okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań,
- projektów uchwał i innych materiałów wnoszonych pod obrady Rady.

Współpraca z:
- jednostkami samorządu wojewódzkiego, powiatowego, gminnego oraz administracji państwowej,
- radnymi w zakresie realizacji zadań gminy.

Współdziałanie z Referatem Spraw Obywatelskich – Urzędu Gminy Przemęt w zakresie zwalczania:
- klęsk żywiołowych,
- zagrożeń toksycznymi środkami przemysłowymi,
- zagrożeń nadzwyczajnych występujących w okresie pokoju.

Stosowanie:
- instrukcji kancelaryjnej,
- obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt,
- zasad dotyczących wewnętrznego obiegu akt.

Usprawnianie organizacji metod i form pracy własnej.
Dbanie o stan techniczny powierzonych maszyn i urządzeń oraz o wygląd i estetykę stanowiska pracy.
Rozpatrywanie skarg, wniosków i interpelacji według właściwości.
Realizowanie zadań z zakresu kultury zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 roku organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz.U. 2017, poz 862 t.j.).
Prowadzenie filii bibliotecznej w Mochach.
Poszukiwanie i pozyskiwanie środków finansowych z zewnętrznych źródeł, krajowych i unijnych – w tym przygotowanie wniosków i danych do ich sporządzenia.
Bezpośrednia obsługa czytelników i wysyłanie upomnień.
Inwentaryzacja i opracowywanie księgozbioru.
Uzupełnianie katalogów bibliotecznych.
Selekcji i kontroli księgozbioru.
Ewidencji czasopism.
Oprawianie i konserwacja księgozbioru. Dbanie o porządek na półkach.
Prowadzenie działalności oświatowej i informacyjnej, udział w konkursach, współzawodnictwie, imprezach kulturalnych, współpraca z organizacjami i instytucjami,
Upowszechnianie i rozwijanie czytelnictwa na ternie Biblioteki.
Udzielanie bibliotekom innych sieci oraz placówkom kultury pomocy w zakresie pracy z czytelnikami.
Zakup nowości książkowych i ich opracowanie oraz wprowadzenie do programu SOWA.
Uzupełnianie katalogów bibliotecznych.
Selekcja i kontrola księgozbioru.
Terminowe prowadzenie statystyki bibliotecznej.
Obsługa czytelników i wszystkie czynności z tym związane.
Przygotowanie i prowadzenie lekcji bibliotecznych.
Udział w akcjach: Narodowe Czytanie, Głośne Czytanie, Cała Polska Czyta Dzieciom Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, Dzień Postaci z Bajek.
Zaplanowanie i przeprowadzenie zajęć dla dzieci podczas ferii i wakacji w bibliotekach.
Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów „ Zeszyt lektur trzecioklasisty”, „Szparagi- złoto z ziemi” w ramach przemęckiego święta szparaga, „Turniej łuczniczy” podczas Średniowiecznego Jarmarku Cysterskiego”.
Pomoc przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku.
Organizacja zajęć dla dzieci w różnych formach z okazji „Dnia Niezapominajki”, cykl „Mikołajki z książką”
Prowadzenie akcja „Bibliotekarz w gościnie” – spotkania z przedszkolakami.
Prowadzenie zajęci edukacyjno-kulturalne dla dzieci ze świetlicy szkolnej w Mochach.
Organizacja corocznego spotkania dla dorosłych osób pn. „Nie tylko książki czyli … mała czarna w bibliotece”
Organizacja warsztatów z kreatywnej edukacji ( z instruktorem z zewnątrz) i spotkań autorskich.
Przyjmowanie wycieczek dzieci oglądających wystawy okolicznościowe.
Prowadzenie kroniki bibliotecznej.
Utrzymywanie stałej współpracy z Dyrektorem w zakresie zapewnienia i wykorzystania środków na wydatki biblioteki.
Realizacja zaleceń i zadań ustalonych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną, która sprawuje nadzór merytoryczny nad działalnością bibliotek publicznych i ich filii w województwie.
Dbanie o wygląd i estetykę oraz utrzymanie stałego porządku w pomieszczeniach bibliotecznych.
Ochrona danych osobowych czytelników Biblioteki przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem.
Sporządzanie sprawozdań GUS z zakresu działania zajmowanego stanowiska.
Opisywanie faktur i rachunków z zakresu działania zajmowanego stanowiska.
Przygotowywanie materiałów na stronę internetową oraz do gazety „Kurier Przemęcki”
Przekazywanie archiwalnych dokumentów do składnicy akt.
Przestrzeganie polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
Dokonywanie raz w roku samooceny na podstawie wewnętrznych uregulowań.
Wykonywanie innych zadań przekazanych do realizacji przez Dyrektora GCKiB.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GCKiB Przemęt
Data utworzenia:2019-01-18
Data publikacji:2019-01-18
Osoba sporządzająca dokument:Maciej Ratajczak
Osoba wprowadzająca dokument:Maciej Ratajczak
Liczba odwiedzin:384