Wynajem sal

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie prowadzi wynajem sali GCKiB w Przemęcie oraz sal wiejskich w miejscowościach: Biskupice, Solec, Solec Nowy, Osłonin i Siekowo.

Wynajęcie sali wymaga złożenia pisemnego wniosku o wynajęcie oraz podpisania umowy użyczenia lub najmu.*

W przypadku wynajmowania sali GCKiB w Przemęcie wniosek składać należy w biurze GCKiB w Przemęcie, ul. Jagiellońska 16. Tu także należy podpisać stosowną umowę. Procedurą zajmuje się i informacji udziela Pani Elwira Michalewicz – tel. 65 619 34 85.

W przypadku wynajmu sali wiejskiej w Biskupice, Solec, Solec Nowy, Osłonin lub Siekowo wniosek składać należy u sołtysa wsi. Sołtys jako reprezentant Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie prowadzi kalendarz wynajmu sali wiejskiej, w którym zapisuje datę jej wynajmu i użyczenia. Sołtys przeprowadza również procedurę podpisania umowy.

Kontakt do sołtysów:
Sołtys wsi Biskupice - Sylwia Józefczak tel. 65 549 85 08, tel. kom. 697 025 689
Sołtys wsi Osłonin - Jadwiga Nowak tel. kom. 691 056 555
Sołtys wsi Siekowo - Czesław Kostrzewa tel. 65 549 63 59
Sołtys wsi Solec - Magdalena Kryś tel. 65 541 91 08, tel. kom. 697 796 875
Sołtys wsi Solec Nowy - Longina Bednarczyk tel. 65 549 03 76, tel kom. 665 790 376

Druk wniosku o wynajęcie sali oraz druk umowy wynajęcia dostępne u osób prowadzących procedury wynajęcia sal.

* Umowa użyczenia zawierana jest w przypadku udostępnienia sali nieodpłatnie czyli na zorganizowanie inicjatywy lokalnej przez samorząd mieszkańców wsi, imprezy kulturalne, festyny, imprezy sportowe, imprezy okolicznościowe i świąteczne, nieodpłatne szkolenia mieszkańców, zebrania wiejskie, spotkania z mieszkańcami zorganizowane przez Rady Sołeckie, Koła Emerytów i Rencistów oraz inne organizacje społeczne działające w środowisku wiejskim.
Umowa najmu zawierana jest w przypadku udostępniania sali odpłatnie, czyli na potrzeby organizacji imprez okolicznościowych w celach prywatnych, zabaw tanecznych, szkoleń i pokazów w celach komercyjnych.


 

Opłaty wynajmu sali GCKiB w Przemęcie
 
Kalkulacja opłat stałych sali GCKiB w Przemęcie.
 

Wesele,

Zabawa taneczna

Komunia

Stypa

Chrzciny

Inne rodzinne (np. urodziny, 18-stka, imieniny, jubileusze itp.)

Szkolenie, pokaz w

celach komercyjnych

Zabawa taneczna i impreza organizowana przez KGW, OSP, Kluby Sportowe, Szkoły, Przedszkola, Rady Rodziców i Rady Sołeckie

1700

1500

600

300

600

700

600

420

Do podanych cen w okresie zimowym doliczana jest opłata stała za ogrzewanie, ustalana co roku na podstawie cen zakupu opału i wynoszącą w roku 2016 – 73,34 zł brutto za 1 dzień wynajmu.

Opłaty wynajmu sal wiejskich
 
Kalkulacja opłat stałych zróżnicowana według powierzchni, wyposażenia i standardu sali wiejskiej

 

MIEJSCOWOŚĆ

Wesele,

Zabawa taneczna

Komunia

Stypa

Chrzciny

"18-stki"

Inne rodzinne (np. urodziny, imieniny, jubileusze itp.)

Szkolenie, pokaz w

celach komercyjnych

Zabawa taneczna i impreza organizowana przez KGW, OSP, Kluby Sportowe, Szkoły, Przedszkola, Rady Rodziców i Rady Sołeckie

Biskupice

150

150

150

150

150

150

150

150

20

Osłonin duża sala

300

200

200

50

200

200

200

100

20

Osłonin mała sala

-

-

-

-

120

-

-

-

20

Siekowo

250

150

150

50

80,00

150

150

150

20

Solec

250

250

200

100

200

250

250

100

20

Solec Nowy

350

300

300

50

300

300

300

70

20

Kalkulacja opłat eksploatacyjnych na podstawie obowiązujących stawek za poszczególne media określonych przez dostawców mediów.

 

Rodzaj kosztów:

stawka

jednostka miary /rodzaj imprezy

Energia elektryczna

1,00 zł

1 kW

Woda

3,27 zł

1 m3

Ścieki (wywożone wozem asenizacyjnym)

10,00 zł

1 m3

ścieki (kanalizacja sanitarna)

6,50 zł

1 m3

Odpady komunalne (1 pojemnik o pojemności 120l)

25,00 zł

wesele

10,00 zł

inne imprezy

Ogrzewanie olejowe/ węglowe

według ceny zakupu

1 l

Podane ceny są cenami brutto.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GCKiB Przemęt
Data utworzenia:2019-01-22
Data publikacji:2019-01-22
Osoba sporządzająca dokument:Maciej Ratajczak
Osoba wprowadzająca dokument:Maciej Ratajczak
Liczba odwiedzin:808